[1]
Komang Menik Sri Krisnawati and Ni Putu Emy Darma Yanti, “Gambaran Pengetahuan Mengenai Teknik Komunikasi SBAR pada Perawat dalam Handover”, keperawatan, vol. 15, no. 1, pp. 221–226, Jan. 2023.