(1)
Komang Menik Sri Krisnawati; Ni Putu Emy Darma Yanti. Gambaran Pengetahuan Mengenai Teknik Komunikasi SBAR Pada Perawat Dalam Handover. keperawatan 2023, 15, 221-226.